Zezwolenie wraz z rejestrem

 

Po dokonaniu wpłaty, należy wydrukować ze strony internetowej http://www.katowice-ssr.pzw.org.pl/ zezwolenie na amatorski połów ryb wraz z rejestrem połowu.

 

Opłaty za wędkowanie w Okręgu Katowice za 2016 rok.

 

Wędkowanie na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach jest dozwolone gdy wędkujący posiada przy sobie następujące dokumenty:
–         karta wędkarska,
–         legitymacja członkowska PZW wraz z dokonanymi stosownymi opłatami,
–         zezwolenie wraz z rejestrem,
–         potwierdzony przelew bankowy lub opłata pocztowa

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów lub nieprawidłowe ich wypełnienie oraz niestosowanie się do obowiązujących zasad połowu ryb oraz regulaminu amatorskiego połowu ryb dostępnego na stronie http://www.katowice-ssr.pzw.org.pl/ będzie traktowane jak brak zezwolenia.

 

E-Zezwolenia okresowe