Kontakt

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy

41-260 Sławków, ul. Młyńska 14a

e-mail: kontakt@bialaprzemsza.pl

tel. 512-499-596